IMOTSKA SILA 1979

„Imotska sila“ – tradicionalna ljetna kulturna manifestacija. Počinje 4.srpnja, na dan rođenja velikog pjesnika Tina Ujevića. Ove će godine dvije večeri “Sila” biti u selima, dakle idu u pohode svome…