IMENA I PREZIMENA

imotski-heritage-24

      Muška imena

1. Ante
2. Ivan
3. Josip
4. Marko
5. Mate
6. Petar
7. Mario
8. Ivica
9. Luka
10. Tomislav
11. Željko
12. Jozo
13. Marijan
14. Milan
15. Stipe
16. Mirko
17. Branko
18. Mijo
19. Vinko
20. Nikola

        Ženska imena

1. Ana
2. Marija
3. Ivana
4. Iva
5. Mara
6. Mila
7. Josipa
8. Marijana
9. Mirjana
10. Jelena
11. Dragica
12. Anita
13. Antonija
14. Katarina
15. Marina
16. Matea
17. Kristina
18. Petra
19. Danica
20. Matija

          Prezimena

1. Rebić
2. Galić
3. Lončar
4. Jović
5. Đuzel
6. Aračić
7. Kutleša
8. Bušić
9. Topić
10. Perić
11. Nenadić
12. Bilopavlović
13. Medvidović
14. Majić
15. Tolić
16. Šimić
17. Bago
18. Mustapić
19. Kukavica
20. Škeva